Persondatapolitik

Dataansvarlig:
Bueno ApS
Ærøvej 18
8800 Viborg
Tlf. 60880068
mail salg@buenocare.dk

Kontaktformularen her på siden lagrer dine indtastede oplysninger hos os.
Disse oplysninger anvender vi til at besvare din henvendelse. 

Vi indsamler almindelige oplysninger som f.eks. navn, emailadresse, evt. ansættelsessted, kontaktoplysninger.
Vi får oplysninger fra dig via denne side, email el.lign. Samt i visse tilfælde den virksomhed du er tilknyttet.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os (artikel 6, stk. 1 (f)).
Vi har legitim interesse i at behandle dine oplysninger for telefonisk eller på møder med dig, at kunne præsentere Bueno ApS produkter for dig.
Vores legitime interesse består i at kende dine interesser, så vi på bedste vis kan tilbyde produkter der opfylder din virksomheds behov.

Når det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere henvendelser fra dig forud for et evt. møde/aftale el.lign. (artikel 6, stk. 1 (b)).

Når vi indsamler oplysninger er det dig frivilligt om du vil give os oplysningerne. Uden oplysningerne kan videre sagsbehandling og risikere ikke at kunne udføres.

For digitale ydelse som WalkMeHome Comfort mobil appen gælder det:
For at anvende appen vil du evt. blive bedt om at logge på med dit Facebook login. Sletter du appen har du ret til at få oplysninger om dig slettet

Dine rettigheder
Du har ret til at se oplysninger vi har om dig, samt at få disse rettet eller slettet.
Du kan kontakte os her, hvis du ønsker data slettet: delete_data@buenocare.dk.

Hvis vores behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke – du har sendt os en mail el.lign., har du ret til at trække samtykket tilbage. Vores behandling er stadig lovlig frem til det tidspunkt du trækker dit samtykke tilbage.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine oplysninger i et format der er almindeligt anvendt.(dataportabilitet).

Du har ret til at klage til Datatilsynet:
Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.